Okresní muzeum Příbram - Hornické muzeum
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkce Diskuze \"" English version

Okresní muzeum Příbram - Hornické muzeum
Adresa:  Nám. Hynka Kličky 293
26102  Příbram IV - Březové Hory
Telefon:  318 626 307
Email:  info@muzeum-pribram.cz, muzeum_pribram@volny.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  5.7.2006
Poloha tohoto objektu
 


 


toto je negarantovaný záznam ...
Popis

Hornické muzeum Příbram, největší hornické muzeum České republiky, je situováno v areálu historické Ševčinské šachty, zaražené roku 1813 na místě středověkého dolu ze 16. století, a dále v původních báňských budovách dolu Vojtěch, založeného roku 1779, a dolu Anna, který vznikl v roce 1789. Svými expozicemi vybudovanými v originálních hornických provozních a správních objektech přibližuje muzeum návštěvníkům bohatou montánní minulost regionu.

První prohlídkový okruh začíná vstupním objektem č. 1 (bývalé sypy), expozicí nazvanou "Tradiční řemesla a průmysl na Příbramsku" a dále stálou výstavou "Hornické a hutnické stavby Příbramska na historických fotografiích". Návštěvník se zde může seznámit s hospodářsko - společenským a kulturním vývojem od středověku do 20. století, ovlivněným dominantní hornicko - hutnickou pracovní činností na jedné straně a tradičními řemesly (voskařstvím, řezbářstvím, betlémářstvím, rozárnictvím, prstýnkářstvím atd.) i drobným průmyslem (výrobou poutního zboží apod.) na straně druhé. Vzpomínané tradiční ekonomické aktivity přímo souvisely s existencí nedalekého chrámu na Svaté Hoře. Tento architektonický klenot českého baroka, který patří mezi přední poutní místa v Evropě, je zasvěcen mariánskému kultu, což připomíná i řada exponátů ve vstupní expozici muzea.

V budově tzv. hornické cáchovny z roku 1880 je umístěna expozice "Z dějin příbramského hornictví", zachycující zdejší báňskou a hutnickou činnost od pravěku až do ukončení těžebních prací v současnosti. Dokumentuje exploataci historického stříbrorudného revíru i dobývání uranového ložiska po roce 1948. Mezi nejcennější exponáty patří pravěké doklady o počátcích montánní činnosti, bronzové předměty z doby keltské civilizace, dále nejstarší listina potvrzující existenci Příbrami (z r. 1216), první písemný dokument o zdejší huti a dolech (z r. 1311), toto vše je doplněno ukázkami středověkých i novodobých hornických pracovních nástrojů, báňských uniforem apod. Nechybí ani informace o slavném montánním učilišti z roku 1849, později báňské akademii a Vysoké škole báňské v Příbrami. Pozoruhodné jsou též materiály k největší důlní katastrofě do té doby ve světě v roce 1892 na šachtě Marii. Stranou nezůstala ani fakta týkající se úspěchů Rudných dolů Příbram a Uranových dolů Příbram. Návštěvníci zde vidí exponáty z oblasti dobývací, měřičské a záchranářské techniky i vzorky stříbrné, olověné a také uranové rudy. Muzeum v této expozici připomíná rovněž neslavnou část historie uranového hornictví, spojenou s protiprávním nasazením politických vězňů v uranových dolech po únorovém převratu v roce 1948. Na tuto expozici tematicky navazují další tři stálé výstavy s názvem "Vývoj svislé důlní dopravy na Příbramsku", "Vrtací technika příbramských dolů" a "Panorama březohorského rudného revíru", instalované v atraktivním autentickém prostředí Ševčinského dolu, kde návštěvník uvidí i ústí jámy s těžní klecí. Vlastní šachetní věž z roku 1879, postavená ve stylu ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Areál Ševčinského dolu - Tradiční řemesla a průmysl na Příbramsku, ševčinský důl - šachetní budova z r. 1879, vrtací technika příbramských dolů, vývoj svislé důlní dopravy na Příbramsku, panorama březohorského rudního revíru, strojovna - důlní kompresor z r. 1928, důlní technika Rudných a Uranových dolů Příbram, důlní žentour, cáchovna - z dějin příbramského hornictví, mineralogické a geologické sbírky, paleontologie, hornická chalupa - expozice lidového obydlí.
 • Areál dolu Anna a dolu Vojtěch - Cáchovna dolu Anna - expozice hutnictví a úpravárenství, prokopská štola - jízda důlním vláčkem k nejhlubší šachtě revíru (1 600 m), strojovna dolu Anna - parní těžní stroj z r.1914, vodní štola Anna - 330 m podzemím, důl Vojtěch - šachetní budova z r. 1870, světové prvenství 1 000 m svislé hloubky v r. 1875, galerie ak. mal. Karla Hojdena a ak. sochaře Václava Šáry, panorama březohorského rudního revíru, strojovna dolu Vojtěch - parní těžní stroj z r. 1889.
 • Vodní kolo Drkolnov - Unikátní technická památka mezinárodního významu v podzemí jámy Drkolnov.

 
Zajímavost

Největší hornické muzeum v ČR. Ševčinský důl navržen mezi technické památky UNESCO. Unikátní parní těžní stroj Breitfeld - Daněk dolu Anna z roku 1914 a dolu Vojtěch z roku 1889. Historický žentour, vodní štola Anna z 18. století. Vodní kolo Drkolnov z poloviny 19. století, unikátní technická památka mezinárodního významu.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  Duben - říjen
  úterý - neděle: 900 - 1700

  Listopad - březen
  úterý - pátek: 900 - 1600
  Prohlídky začínají vždy v celou hodinu
   
  Vstupné

  40,-Kč dospělí * 20,-Kč děti, studenti, důchodci * 100,-Kč rodinné (2 dospělí, 2-4 děti)
  Prohlídka s německým nebo anglickým výkladem: 80,-Kč dospělí * 40 Kč děti, studenti, důchodci * 200,-Kč rodinné (2 dospělí, 2-4 děti)
   

   

   
   
  Doplňkové služby

  rezervace prohlídek, prodej suvenýrů
   
  Foto, kamera

  ano, za poplatek 40.-Kč
   
  Bez bariér

  ano
   
  Parkování

  os. auta i autobusy zdarma
   
  Provozovatel

  Hornické muzeum Příbram, nám. Hynka Kličky 293, 261 01 Příbram VI - Březové Hory
   
  Vlakbus

  Stanice bus: Příbram, autobusové nádraží (1 km)
  Stanice vlak: Příbram (1 km)
  Vyhledat autobusové spojení
  Vyhledat vlakové spojení

   
   

    
   
   

   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015